Hartelijk dank voor uw interesse in Stichting Zandstaete. Onze stichting stelt zichzelf ten doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet. Dit doen wij door het ondersteunen van projecten, organisaties en instellingen in en om ’s-Hertogenbosch.

Middels dit formulier kunt u uw steunaanvraag toelichten. Wij vragen u zo duidelijk mogelijk te verwoorden hoe wij u kunnen ondersteunen.

Hoe kunnen wij u bereiken?
Uw aanvraag
Bent u gevestigd in Gemeente 's- Hertogenbosch of aangrenzende gemeente?*
** Wij richten ons exclusief op initiatieven gericht op armoedebestrijding in en om 's-Hertogenbosch, indien uw project niet aan deze criteria voldoet, kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.
Draagt uw initiatief direct of indirect bij aan armoedebestrijding?*
Betreft het een eenmalig of een doorlopend project?*
Houdt rekening met een minimale voorbereidingstijd van 4 maanden i.v.m. de beoordeling van uw aanvraag. Aanvragen met een kortere doorlooptijd kunnen wij niet in behandeling nemen.
Heeft u andere stichtingen benaderd?*

* deze velden zijn verplicht.