Projecten Projecten Stichting Stadsmaquette
Stichting Stadsmaquette


Het Uilenburgproject

Dit is een publicatie over zeven eeuwen bouwen en wonen in een bijzondere Bossche stadswijk. In 2013 heb is het initiatief genomen om in hechte samenwerking met ca. 10 wetenschappelijke medewerkers c.q. vakspecialisten, de geschiedenis van eigenaren en bewoners, opvallende kunsthistorische aspecten, de bouwhistorie vanaf midden veertiende eeuw en professioneel dendrochronologisch onderzoek (waar mogelijk) in kaart te brengen.
 
In het voorjaar van 2018 worden alle onderzoekwerkzaamheden afgerond, is er het benodigde (nationaal en internationaal) beeldmateriaal en hoopt de Stichting over de vele tweedimensionale bouwblokkaarten en driedimensionale vogelvluchtkaarten vervaardigd te hebben.